Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2004

BÁO CÁO QUỐC GIA 2004 – Ô NHIỄM BIỂN TỪ ĐẤT LIỀN VIỆT NAM

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội năm 2004
Nội dung chính: Báo cáo quốc gia 2004 – Ô nhiễm Biển từ đất liền Việt Nam phân tích hiện trạng ô nhiễm môi trường biển mà nguyên nhân chủ yếu do các chất ô nhiễm từ đất liền được thải vào biển và nguyên nhân khác là do các hiện tượng tự nhiên như: bão, áp thấp nhiệt đới, nước biển dâng…. Đồng thời làm rõ những rào cản với sự thiếu sót thông tin, những hạn chế về nhận thức của người dân và sự hạn hẹp ngân sách nhà nước cũng như thể chế pháp luật còn yếu kém đã làm cho ô nhiễm biển trở nên trầm trọng hơn, từ đó đưa ra những hành động cụ thể ở hiện tại và tương lai nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường biển.
Nội dung bài báo cáo
       Mục lục
       Danh sách các chữ viết tắt
       Danh sách các bảng
       Danh sách các hình
       Mở đầu
       Những vấn đề ô nhiễm biển
       Những nguyên nhân gốc rễ của các hệ lụy đã được đề cập
       Những cản trở hành động
       Các hoạt động hiện nay và theo kế hoạch liên quan đến các vấn đề đã xác định
       Phụ lục
       Khu vực Quảng Ninh- Hải Phòng
       Các đe dọa trong tương lai
       Khu vực Vũng Tàu – Gành Rái
       Khu vực Đà Nẵng – Dung Quất
       Các đe dọa trong tương lai
       Phụ lục 2: Tổng quan về tiêu chuẩn, luật pháp và thanh tra liên quan đến ô nhiễm biển từ đất liền
       Phụ lục 3: Tổng quan về tiêu chuẩn, ngưỡng và quan trắc liên quan đến ô nhiễm từ đất liền.
       Tài liệu tham khảo và nguồn số liệu

——————————————————————–/../—————————————————————-

BÁO CÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2004 – CHẤT THẢI RẮN

Cơ quan công bố: Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2004 được công bố tại Hà Nội ngày 24/11/2004 do Bộ TNMT phối hợp với Ngân hàng thế giới và Dự án kinh tế chất thải do cơ quan Phát triển Quốc tế Canada tài trợ cùng đóng góp xây dựng.
Nội dug chính:     Báo cáo nhấn mạnh tới việc cải thiện đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, xử lý chất thải nguy hại; đồng thời đề xuất một hệ thống các hoạt động, giải pháp ưu tiên để đáp ứng các thách thức đặt ra ở Việt Nam.
Nội dung bài báo cáo:
       Mục lục
       Trích yếu
       Phát sinh chất thải
       Xử lý chất thải
       Xử lý chất thải – thu gom xử lý và tiêu hủy
       Trọng tâm chính-nghèo đói và chất thải
       Quản lý – Chính sách và quy hoạch
       Quản lý –  Năng lực thể chế
       Quản lý – Ngân sách và tài chính
       Thách thức và ưu tiên
       Các phương thức điển hình và kinh nghiệm tốt về quản lý chất thải rắn
       Phương pháp luận
       Phụ lục

Tin liên quan

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Đào Trang - Th7 13, 2017

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG  ENVI – SCHOOL  là công ty chuyên Tư vấn và đào tạo các khóa học ngắn hạn về quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved