Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2006

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2006 – HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BA LƯU VỰC SÔNG CẦU, NHUỆ – ĐÁY VÀ HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

bia_1

Cơ quan thực hiện: Bộ Tài nguyên Môi trường – Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA)- Ngân hàng Thế giới.
Hà Nội, 2006
Nội dung chính: Báo cáo môi trường quốc gia 2006 chuyên đề Hiện trạng môi trường nước ba lưu vực sông Cầu, Nhuệ-Đáy và Hệ thống sông Đồng Nai tập trung vào 3 vấn đề chính:
+  Hiện trạng môi trường nước mặt của từng lưu vực sông dựa trên các kết quả quan trắc, thông tin số liệu liên quan, báo cáo phân tích và chỉ ra các đoạn sông bị ô nhiễm, các mức độ và đặc trưng ô nhiễm.
+  Xác định các nguồn gây ô nhiễm nước chính, chủ yếu là nước thải sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, làng nghề.
+  Đánh giá công tác bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông, đề xuất các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường nước 3 lưu vực sông: khẩn trương xây dựng đề án và thành lập ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông; xử lý triệt để các nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường nước; xác định những vùng cần tập trung kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ; tăng cường các nguồn lực và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.
Nội dung bài báo cáo:
Phần đầu – Lời giới thiệu
Chương I. Lưu vực sông ở Việt Nam
Chương II. Báo động ô nhiễm nước 3 lưu vực sông  Cầu, Nhuệ-Đáy, Hệ thống sông Đồng Nai
Chương III. Các thiệt hại do ô nhiễm nước tại 3 lưu vực sông
Chương IV. Tình hình quản lý chất lượng nước tại 3 lưu vực sông
Chương V. Các giải pháp ưu tiên bảo vệ môi trường nước lưu vực sông
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Tin liên quan

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012

Đào Trang - Th1 21, 2017

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012 – MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phàn thiết yếu của cuộc sống và môi trường, quyết định sự tồn...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved