Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2007

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2007 – MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

bia1

Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia-Môi trường không khí đô thị Việt Nam (chỉ đề cập đến môi trường không khí xung quanh). Đây là một trong những vấn đề nổi cộm về môi trường tại các đô thị Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn.
Báo cáo đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề liên quan đến môi trường không khí tại các đô thị, từ đó điều chỉnh và bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường không khí đô thị trong thời điểm nước ta đang thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2006-2010, là thành viên chính thức của WTO.
Nội dung bài báo cáo:
 Phần đầu
Chương I. Điều kiện tự nhiên và Kinh tế- Xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí Việt Nam
Chương II. Các nguồn gây ô nhiễm không khí đô thị
Chương III. Chất lượng không khí tại một số đô thị
Chương IV. Tác hại của ô nhiễm không khí
Chương V. Thực trạng quản lý chất lượng không khí đô thị và các tồn tại
Chương VI. Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí đô thị

 

Tin liên quan

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Đào Trang - Th7 13, 2017

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG  ENVI – SCHOOL  là công ty chuyên Tư vấn và đào tạo các khóa học ngắn hạn về quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved