Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2008

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2008 – MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

biabchtmt

Làng nghề – một trong những đặc thù của nông thôn Việt Nam – đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Sự phát triển làng nghề đã góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống,… Tuy nhiên, trong thời gian qua, sự phát triển của các làng nghề vẫn chưa nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền theo dịnh hướng phát triển bền vững.
Báo cáo môi trường quốc gia 2008-Môi trường làng nghề Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2008, phân tích môi trường và những nguyên nhân, những ảnh hưởng xấu của ô nhiễm môi trường làng nghề, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề.
Nội dung bài báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Tổng quan phát triển làng nghề Việt Nam
Chương II. Ô nhiễm môi trường làng nghề
Chương III. Tác hại của ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng kinh tế-xã hội
Chương IV. Quản lý môi trường làng nghề còn nhiều bất cập
Chương V. Giải pháp bải vệ môi trường làng nghề

Tin liên quan

TUYỂN DỤNG

Đào Trang - Th7 15, 2017

   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG ENVI-SCHOOL thông báo tuyển dụng các vị trí sau :   Trưởng phòng kinh doanh + Số lượng tuyển dụng : 1 + Mô tả công việc...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved