Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2009

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2009 – MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

0001

Báo cáo môi trường quốc gia 2009 – Môi trường khu công nghiệp Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phân tích hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp.
Nội dung bài báo cáo:
Phần đầu
Chương I. Tổng quan về khu công nghiệp Việt Nam
Chương II. Hiện trạng môi trường khu công nghiệp
Chương III. Tác hại của ô nhiễm môi trường công nghiệp
Chương IV. Thực trạng quản lý môi trường khu công nghiệp
Chương V. Giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp
Kết luận- Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Tin liên quan

NGẤT VÀ BẤT TỈNH

Đào Trang - Th12 21, 2016

NGẤT VÀ BẤT TỈNH Ngất: Là  hiện tượng mất ý thức trong chốc lát do hiện tượng máu chạy nên não tạm thời bị giảm. Mạch đập rất chậm rồi dần dần trở lại bình...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved