Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2010

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2010 – TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Bia1

Báo cáo môi trường quốc gia 2010- Tổng quan môi trường Việt Nam, phân tích tổng thể hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2006-2010; đánh giá những vấn đề môi trường bức xíc trong những năm qua; đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường cho những năm tới.
Nội dung bài báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Phát triển kinh tế-xã hội và sức ép đối với môi trường
Chương II. Biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và sức ép đối với môi trường
Chương III. Môi trường đất
Chương IV. Môi trường nước
Chương V. Môi trường không khí
Chương VI. Chất thải rắn
Chương VII. Đa dạng sinh học
Chương VIII. Tác động của ô nhiễm môi trường
Chương IX. Quản lý môi trường
Chương X. Các vấn đề môi trường bức xúc trong 5 năm qua và định hướng bảo vệ môi trường trong 5 năm tới
Kết luận và Kiến nghị

Tin liên quan

SƠ CỨU KHI BỊ NGỘ ĐỘC

Đào Trang - Th12 21, 2016

SƠ CỨU KHI BỊ NGỘ ĐỘC Ngộ độc hay nhiễm độc có thể xảy ra ở nơi làm việc do nhiều nguyên nhân khác nhau hư hóa chất từ nhà máy rò rỉ ra, nhà...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved