Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012 – MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phàn thiết yếu của cuộc sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của dất nước, mặt khác nước cũng có thể gây tại họa cho con người và môi trường. Chất lượng nước các nguồn nước mặt ở Việt Nam đang suy giảm rõ rệt ở cả vùng đô thị và cả khu vực nông thôn.
Bài báo cáo môi trường quốc gia 2012 – môi trường nước mặt cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước mặt, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ta trong thời gian qua cũng như đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới.
Nội dung bài báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Tổng quan về nước mặt Việt Nam
Chương II. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt
Chương III. Diễn biến môi trường nước mặt
Chương IV. Tác động của môi trường nước mặt
Chương V. Quản lý môi trường nước mặt
Chương VI. Những tồn tại và giải pháp
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Tin liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Đào Trang - Th9 08, 2017

          CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG  ENVI – SCHOOL  là công ty chuyên Tư vấn và đào tạo các khóa học ngắn hạn về quản lý môi trường, sức khỏe...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved