Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2013

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2013 – MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

0001 (1)

Không khí là một thành phần môi trường quan trọng, có ý nghĩa cuộc sống còn để duy trì sự sống trên Trái đất. Sự thay đổi môi trường không khí sẽ tác động đến con người, các sinh vật và phát triển kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn vẫn tiếp tục tồn tại ở mức cao, ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, ô nhiễm khói mù do đốt rơm rạ ở khu vực nông thôn,… cũng đang gióng lên những hồi chuông báo động.
Báo cáo môi trường quốc gia 2013 –  Môi trường không khí, cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng môi trường không khí, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở nước ta trong thời gian qua, cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới.
Nội dung báo cáo:
Chương I. Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí
Chương II. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí
Chương III. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí
Chương IV. Tác động của ô nhiễm môi trường không khí
Chương V. Những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí
Chương VI. Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Tin liên quan

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NÓNG VÀ LẠNH

Đào Trang - Th12 21, 2016

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NÓNG VÀ LẠNH Người lao động nhiều khi phải làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao hoặc thấp hơn bình thường, ví dụ như ở lò nấu gang...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved