Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2014

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2014 – MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Bia soe 2014

Với khoảng 67% dân số cả nước, nông thôn Việt Nam đang trên đường đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH của đất nước. Môi trường nông thôn đang chịu những sức ép ngay từ chính các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nông thôn, đồng thời còn chịu tác động từ hoạt động của các KCN, CCN và khu việc đô thị lân cận. Ở một số vùng nông thôn, môi trường nước hoặc môi trường không khí đã bị ô nhiễm cục bộ, đặc biệt việc quản lý CTR nông thôn chưa thực sự được coi trọng, đã đang là vấn đề bức xúc.
Báo cáo môi trường quốc gia 2014 – môi trường nông thôn, phân tích các vấn đề liên quan đến môi trường nông thôn ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014: Các đặc trưng của khu vực nông thôn, quá trình đổi mới, phát triển nông thôn; các họt động phát triển kinh tế nông thôn; diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường nông thôn; kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý; xác định các vấn đề môi trường bức xúc và định hướng bảo vệ môi trường nông thôn trong thời gian tới.
Nội dung báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Phát triển nông thôn và môi trường
Chương II. Sức ép đối với môi trường nông thôn
Chương III. Hiện trạng môi trường nông thôn
Chương IV. Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn
Chương V. Quản lý môi trường nông thôn
Các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật
Quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn
Chương VI. Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp
Kết luận và Kiến nghị

Tin liên quan

phong-thi-nghiem-photo-by-bui-tuan-40

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU VI SINH TRONG NƯỚC THẢI

Đào Trang - Th12 12, 2016

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG ENVI-SCHOOL chiêu sinh khóa đào tạo “Phân tích chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng nước thải” Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved