Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

NƯỚC MƯA VÀ CHÚNG TA-100 CÁCH SỬ DỤNG

Cuốn sách : “NƯỚC MƯA VÀ CHÚNG TA – 100 cách sử dụng nước mưa”
Bản tiếng Anh của Nhóm tác giải Raindrops, Nhật Bản (1995)
Cục Bảo vệ Môi trường, Tổ chức dịch và xuất bản (Tháng 3, 1995)

Nội dung chính: Cuốn sách này được dịch để trợ giúp Mạng lưới Thông tin về Sử dụng Nước mưa ở Nhật Bản và trên toàn Thế giới. Cuốn sách hướng dẫn:
+ Lý thuyết chung về sử dụng nước mưa và những điểm khác biệt về cách sử dụng nước mưa ở các khu đô thị, nông thôn và các vùng đảo xa.
+ Những thiết kế khác nhau của các hệ thống sử dụng nước mưa và các điểm cần thiết cho việc bảo trì.
+ Những ví dụ thực tế ở các hộ gia đình, các tòa nhà lớn và các khu công nghiệp được giới thiệu.
Nội dung cuốn sách:
Lời giới thiệu
Mục lục
Mở đầu: Nước mưa và chúng ta
Chương 1: Các thiết bị sử dụng nước mưa
Chương 2: Cơ sở của việc tận dụng nước mưa
Chương 3: Các công nghệ ứng dụng nước mưa
Phần tham khảo: Vài nét về sử dụng nước mưa
Các thuật ngữ
Lời kết

Tin liên quan

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011

Đào Trang - Th1 21, 2017

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011 – CHẤT THẢI RẮN Báo cáo môi trường quốc gia 2011- Chất thải rắn,  phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam:...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved