Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Giới thiệu

THƯ NGỎ

                   V/v thực hiện các thủ tục hành chính và biện pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ
Kính gửi: Quý khách hàng

        Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo môi trường Envischool với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Envi-school sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các dịch vụ như:
Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường (lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, …)
Lập hồ sơ xin cấp các loại giấy phép môi trường như: Giấy phép khai thác sử dụng nước ngầm; Giấy phép xả thải; Giấy phép vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, …)
Xây dựng và vận hành các công trình bảo vệ môi trường như: hệ thống xử lý nước thải, khí thải, xử lý mùi, cách âm, chống ồn, cải thiện điều kiện môi trường lao động, …
Đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia pháp lý hàng đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các khó khăn vướng mắc về pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường trong suốt quá trình hoạt động như: ngăn ngừa, giải quyết và khắc phục hậu quả khi bị xử lý vi phạm hành chính về môi trường; ngăn ngừa và ứng phó với sự cố môi trường; hoạch định các chính sách về môi trường trong tương lai; thay mặt chủ cơ sở làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở, …
Với phương châm “Công nghệ tiên tiến – Giải pháp tối ưu – Chất lượng dẫn đầu – Tương lai bền vững”, Envischool sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với chi phí thấp nhất.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG ENVI-SCHOOL
Địa chỉ: 628 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại:          08.62 58 96 99                            Hotline: 0972 501 405
Email: Envischool.company@gmail.com             Website: envischool.vn
Mrs. Lương Thị Hải Hà – Giám đốc – ĐT: 0972 501 405
Ms. Võ Thị Yến – Chuyên viên môi trường – ĐT: 0985 893 253
Ms. Võ Thị Thúy Hoa – Chuyên viên môi trường – ĐT: 0168 4844 572

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ (sau đây gọi tắt là các cơ sở) phải thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường như:

 1. Văn bản quy phạm pháp luật:
 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (sau đây gọi tắt là Luật bảo vệ môi trường 2014).
 • Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 (sau đây gọi tắt là Luật tài nguyên nước 2012).
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 201/2013/NĐ-CP).
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP).
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 27/2014/TT-BTNMT).
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).
 • Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND).
 1. Trong giai đoạn trước khi đi vào hoạt động:
 • Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (dành cho các đối tượng được quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP);
 • Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường (dành cho các đối tượng được quy định tại Phụ lục 5.1, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT);
 • Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận) (dành cho các đối tượng không thuộc Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Phụ lục 5.1 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT và Phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP);
 • Đăng ký Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (lập đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp chưa xả nước thải)
 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải, các công trình thu gom và lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại theo đúng phương án đã được phê duyệt tại bản báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.
 1. Trong giai đoạn đã đi vào hoạt động:
 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết (dành cho các đối tượng có quy mô tương đương nhưng chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đi vào hoạt động trước 01/4/2015);
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản (dành cho các đối tượng có quy mô tương đương nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đi vào hoạt động trước 01/4/2015).
 • Đăng ký Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đã xả nước thải).
 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (trong trường hợp chưa đăng ký trong giai đoạn trước khi đi vào hoạt động).
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ.
 • Xây dựng và vận hành các công trình xử lý nước thải, khí thải, các công trình thu gom và lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại theo đúng phương án đã được phê duyệt tại bản báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Công suất của hệ thống phải phù hợp với quy mô hoạt động thực tế tại cơ sở.

Trong trường hợp cơ sở không chấp hành các quy định pháp luật sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền phạt lên đến 2 tỷ đồng.

Thông tin liên hệ

Bà Lương Thị Hải Hà (0972501405) – Giám đốc

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Môi trường Envi-school

MST: 0313982964   Số TK: 0531002524132 tại VCB Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 628 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62589699        Hotline: 0913989898

Email: envischool.company@gmail.com         Website: envischool.vn

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved