Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI CHO PHÒNG KHÁM

HOTLINE: Ms. Yến 0961.410.914

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Điều 63, Luật khám chữa bệnh 40/2009/BYT: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”

Căn cứ theo:

+ Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế.

+ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Theo mục 2, điều 23, TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, các cơ sở y tế, khám chữa bệnh có trách nhiệm quản lý chất thải y tế bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý. Nếu cơ sở y tế, khám chữa bệnh không có khả năng xử lý chất thải nguy hại phải hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Theo Khoản 1, Điều 12, TT 36/2015/TT-BTNMT, Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có lượng chất thải nguy hại trên 600 kg/năm thì cần lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế 1 lần/năm.

Đối với cơ sở y tế, khám chữa bệnh có lượng chất thải nguy hại dưới 600 kg/năm chỉ cần nộp Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế 1 lần/năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

2. Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH gồm:

  • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo TT 36/2015/TT-BTNMT

  • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

  • Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo TT 36/2015/TT-BTNMT

3. Thời gian thụ lý hồ sơ15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Ms. VÕ THỊ YẾN

Di Động : 0961.410.914

Email: vtyen.envischool@gmail.com

Tin liên quan

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Đào Trang - Th9 09, 2017

“Việt Nam hiện nay là một điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách nước ngoài, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng, du lịch hay các thành phố – trung tâm thương mại...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved