Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 50 GIƯỜNG TRỞ LÊN

Hotline : 0909.0703.05 – 0977.331.232 – Ms. Hoa Ban

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ mục 8 phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định các dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác có quy mô từ 50 giường trở lên phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Chủ dự án thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế.
Bước 2: Đơn vị tư vấn sẽ tiến hành lập báo cáo ĐTM cho cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế bao gồm các bước như sau:
– Thu thập tài liệu, thông tin
– Lấy mẫu, phân tích hiện trạng môi trường nền
– Tham vấn cộng đồng
– Viết báo cáo
– Kiểm tra, chỉnh sửa, in ấn trình chủ đầu tư ký, nộp cơ quan thẩm định
– Thẩm định tại Sở tài nguyên môi trường
– Chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng thẩm định
– In ấn, trình chủ đầu tư ký, nộp cơ quan chức năng
– Nhận quyết định phê duyệt
Bước 3: Bàn giao sản phẩm quyết định phê duyệt ĐTM cho cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế cùng báo cáo ĐTM cho chủ đầu tư.

3. Giấy tờ cần thiết lập ĐTM:

– Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh
– Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật
– Báo cáo khảo sát địa chất công trình
– Bản vẽ vị trí khu đất
– Bản vẽ mặt bằng tổng thể
– Bản thể thoát nước mưa
– Bản vẽ thoát nước thải
– Bản vẽ bể tự hoại
– Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)

4. Cơ quan thẩm định:  Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Ngoài ra, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ phải lập lại đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
    – Không triển khai dự án trong vòng 24 tháng

    – Thay đổi địa điểm thực hiện

    – Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường.

Khi quý khách có nhu cầu thực hiện các thủ tục, hồ sơ môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ đầy đủ về mặt pháp lý.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG ENVI-SCHOOL
Add: 628 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline : 0909.0703.05 – 0977.331.232 – Ms. Hoa Ban
Email: hoaban.envischool@gmail.com

Tin liên quan

Những điều cần biết về đăng ký quản lý CTNH

Đào Trang - Th1 12, 2017

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; + Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved