Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

19884141_856075127888304_4508256631200410581_n

Các hồ sơ môi trường cần thiết cho Phòng thí nghiệm bao gồm:

– Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.
– Kế hoạch bảo vệ môi trường ( phải có trước khi đi vào hoạt động).
– Đề án bảo vệ môi trường cho phòng thí nghiệm.
– Giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có sử dụng nước ngầm).
– Giấy phép xả thải vào nguồn nước
– Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

 LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM .
1. GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ:
– Hóa đơn điện nước 6 tháng.
– Chứng nhận đầu tư/ Giấy phép kinh doanh.
– Chứng nhận sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất.
– Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, nguy hại, công nghiệp.
– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có).
– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có).
– Sổ chủ nguồn thải (nếu có).
– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có).

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án trước khi tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường.

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của phòng thí nghiệm.
– Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đề án bảo vệ môi trường phòng thí nghiệm.

3. CƠ QUAN TIẾP NHẬN
a) Đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
– Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Uỷ Ban Nhân Dân cấp huyện.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

b) Đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
– Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
– Sở Tài nguyên và Môi trường.
– Các bộ khác.
Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ:
Ms Hải : 0984 540 340
Email: nguyenhai.envischool@gmail.com

Tin liên quan

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Đào Trang - Th1 12, 2017

Giấy phép khai thác nước ngầm là gì? Đây là hồ sơ cần thiết của 1 doanh nghiệp khi đi vào khai thác nguồn nước ngầm nhằm giúp Nhà Nước quản lý, theo dõi để đưa...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved