Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Những điều cần biết về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tên thủ tục

Thẩm quyền xác nhận

Đối tượng thực hiện

Thành phần hồ sơ nộp

Thời điểm thực hiện

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận đăng ký đề án chi tiết , trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 6 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. (căn cứ Điều 6, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT)

Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CPvà không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.- Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;+ Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

01 văn bản đề nghị thẩm định phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 2

07 bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại phụ lục 3

Phụ lục còn đính kèm:

– Giấy phép kinh doanh

–  Giấy phép đầu tư

– Giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất(nếu có)

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường(nếu có)

– Các hồ sơ môi trường hiện có: sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại.

(Căn cứ thông tư 26/2015/TT-BTNMT)

Trường hợp đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động nhưng chưa có quyết định phê duyệt “báo cáo đánh giá tác động môi trường”, giấy xác nhận đăng ký “bản cam kết bảo vệ môi trường” theo quy định của pháp luật trước thời điểm 01/4/2015 thì trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày 01/4/2015 phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm bằng cách Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tin liên quan

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

Đào Trang - Th9 09, 2017

“Việt Nam hiện nay là một điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách nước ngoài, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng, du lịch hay các thành phố – trung tâm thương mại...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved