Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN

TÊN THỦ TỤC

THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP

HỒ SƠ GỒM

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN – UBND cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia;

– Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có);

– Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có);

– Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án môi trường đơn giản  đã xác nhận.

 

– Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP   KHÔNG CÓ một trong các văn bản sau:

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

– Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất trước ngày 01 tháng 04 năm 2015 thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: 01/04/2015) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng KHÔNG CÓ một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Trong đó, các dự án có trong danh mục phải thực hiện thuộc khoản 1 điều 18, Nghị định 18/2015/NĐCP như sau:

a. Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐCP

b. Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV, đồng thời cũng không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II nghị định 18/2015/NĐCP)

– 01 văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;

– 03 bản đề án đơn giản gốc có chữ ký của chủ cơ sở, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ cơ sở ở trang cuối cùng.

Phụ lục kèm theo:

Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy tờ khác có giá trị tương đương;

– Quyết định cho phép đầu tư/ Giấy tờ tương đương;

– Báo cáo đầu tư/ thuyết minh dự án/ giấy tờ tương đương;

– Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải;

– Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát nước;

– Bản sao các văn bản xử lý vi phạm về môi trường (nếu có);

– Bản sao kết quả phân tích môi trường;

– Bản sao các Hợp đồng xử lý về môi trường (nếu có).

 

Dự án đã đi vào hoạt động hoặc cải tạo, mở rộng, nâng công suất trước ngày 01/04/2015 đều phải thực hiện ngay để việc sản xuất không bị vi phạm quy định.

 

Tin liên quan

Những điều cần biết về Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Đào Trang - Th1 12, 2017

Cơ sở pháp lý – Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ – Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương – Bộ Tài nguyên và...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved