Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI ĐỐT BẰNG CỦI

Ngày nay nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nên việc tái sử dụng lại các nguyên liệu dùng để đốt lò hơi khá phổ biến, đặc biệt là các công ty gỗ. Song, hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn khí
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved