Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Các thông tin cần biết về kho chứa CTNH

Chất thải nguy hại bắt buộc phải để trong kho kín và phải phân loại, không được để lẫn trong chất thải nguy hại khác loại với nhau hoặc chất thải khác, đóng gói bảo quản chất thải nguy hại theo đúng chủng loại theo các bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dùng đáp ứng
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved