Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Những điều cần biết về Giấy phép xả nước thải

Nhằm đề xuất các giải pháp thích hợp về công nghệ, quản lý để đảm bảo nước thải trước khi xả thải phải đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam (tùy theo nguồn nước tiếp nhận) thì các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp,… phải thực hiện quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá,
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved