Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 50 GIƯỜNG TRỞ LÊN

Hotline : 0909.0703.05 – 0977.331.232 – Ms. Hoa Ban 1. Cơ sở pháp lý: Căn cứ mục 8 phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định các dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác có quy mô từ 50 giường trở lên phải lập
Xem chi tiết

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

HOTLINE: MS.YẾN 0961.410.914 I. Căn cứ pháp lý liên quan đến lập báo cáo đánh giá tác động môi trường + Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; + Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi
Xem chi tiết
14813486_714489705372555_180258114_n

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DTM

TÊN THỦ TỤC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP HỒ SƠ GỒM THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt DTM; Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt DTM thuộc phụ
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved