Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Những điều cần biết về Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất của các nhà máy, công ty, doanh nghiệp,… Chủ kinh doanh thực hiện định kỳ đo đạc, lấy các mẫu phân tích, các thông số liên quan đến các ảnh hưởng tiêu cực của
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved