Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

Các hồ sơ môi trường cần thiết cho Phòng thí nghiệm bao gồm: – Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. – Kế hoạch bảo vệ môi trường ( phải có trước khi đi vào hoạt động). – Đề án bảo vệ môi trường cho phòng thí nghiệm. – Giấy phép khai thác nước
Xem chi tiết

Những điều cần biết về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tên thủ tục Thẩm quyền xác nhận Đối tượng thực hiện Thành phần hồ sơ nộp Thời điểm thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận đăng ký đề án chi tiết , trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều
Xem chi tiết

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN

TÊN THỦ TỤC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP HỒ SƠ GỒM THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN – UBND cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved