Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Những điều cần biết về Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tên thủ tục Thẩm quyền xác nhận Đối tượng thực hiện Thành phần hồ sơ nộp Thời điểm thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved