Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI CHO PHÒNG KHÁM

HOTLINE: Ms. Yến 0961.410.914 1. Căn cứ pháp lý Căn cứ Điều 63, Luật khám chữa bệnh 40/2009/BYT: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.” Căn cứ theo: + Thông tư
Xem chi tiết

Những điều cần biết về sổ chủ nguồn thải CTNH

Căn cứ pháp lý liên quan đến việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại – Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. – Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. – Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved